BIJELO-ŽUTI POJAS      8.KYU

 1. Tko je osnivač juda?
  Jigoro Kano
 2. Kada nastaje judo?
  1882.godine
 3. Gdje nastaje judo?
  U Japanu u gradu Tokiju.
 4. Što u prijevodu znači judo?
  Nježan put (Ju- nježan, blagi, do- put, način)
 5. Kako se naziva oprema judaša?
  Kimono (judogi)
 6. Kako se naziva pojas?
  Obi
 7. Koje boje može biti kimono?
  Bijele i plave
 8. Gdje se odvija judo borba?
  Na borilištu (tatamiju)
 9. Onaj tko se bavi judom naziva se?
  Judoka
 10. Kako se naziva naklon?
  Rei
 11. Tko je predsjednica Hrvatskog judo saveza?
  Sanda Čorak