Image

JUG-DUJAKOVIĆ Matija

matija.jugdujakovic@zagrebackajudoskola.

Telefon: 091/984 11 01
Sa judom sam se počeo baviti od 5.godine, te se kroz cijelu osnovnu, srednju školu i studij bavim judom. Na studiju započinjem raditi i kao trener sa najmlađim uzrasnim kategorijama.2001.godine upisujem Športsku gimnaziju,a 2005.godine upisujem se na Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,2013.godine diplomirao sam na temu:˝Kate u judo športu˝,te imam titulu Magistra kineziologije.Od 2008 godine započinjem raditi kao demonstrator na predmetima Judo i Borilački sportovi na Kineziološkom fakultetu,a od 2016.godine radim kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na predmetu Judo.Od 2009 godine započinjem raditi kao trener u JK Zagrebačka judo škola,2011 pokrečem natjecateljski program unutar kluba,a od 2013.godine sam Sportski direktor kluba. 
2010 položio sam za crni pojas 1.Dan
2012 crni pojas 2.Dan 
2015 crni pojas 3.Dan
2018 crni pojas 4.Dan
Dio sam Hrvatske reprezentacije u judo katama, gdje sam već 8 puta državni prvak u Nage no kati.