Image

PASKA Anamarija

anamarija.paska@zagrebackajudoskola.com

Telefon: 099 8087432
Po zanimanju sam magistra kineziologije. Judo sam upoznala na fakultetu, te se stvorila jedna neraskidiva ljubav između juda i mene. Trenerica sam u JK Zagrebačka judo škola, gdje sam dodatno usavršavala svoja znanja. Također, nastojim stjecati nova znanja i tako jedan dan položiti za crni pojas.
Rad s mlađim uzratima mi prestavlja izrazito zadovoljstvo, ali samim time postavlja i određene ciljeve, a to su prenošenje znanja iz juda, razvijanja ljubavi prema judu, ali i samoj tjelesnoj aktivnosti kako bi stekli kvalitetne navike u životu.