Opis programa

Osnovni judo program

Osnovni judo program ima treninge 2 puta po 60minuta, Cilj programa je upoznati polaznike s osnovama juda odnosno stjecanje teoretskih i motoričkih znanja putem zadanih tema, koje omogućuju samostalno tijelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja i stvaranja navike ciijeloživotnog rekreativnog vježbanja s neizravnim naglaskom na upoznavanje s terapeutskom ulogom športa i sve to na zabavan način prilagođen polaznicima. Polaznici će naučiti povezivati, primjenjivati, vrednovati, imenovati i demonstrirati zadanje zadatke, intrepretirati naučeni sadržaj, te upotrijebiti naučeno u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na osobosobljavanje za timski rad i prevenciju ozljeda.

Napredni judo program

Napredni judo program ima treninge 2 puta po 90 minuta. to je prijelaz između osnovnog i natjecateljskog, gdje se djeca pripremaju za prijelaz u natjecateljskih program, dakle radi se na tehnikama i taktikama za borbu i sve ono što ide u to.

Natjecateljski program

Natjecateljski program ima treninge 4 puta po 90 minuta, program je namjenjen za djecu koja žele nastupati na međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i susjednim zemljama, te predstavljati klub na prvenstvima Hrvatske. Osim juda, tehnike i taktike borbe, također se radi na usvajanju i usavršavanju gimnastičkih elemenata, specifičnim oblicima kondicijske pripreme, te na razvoju specifičnih oblika snage potrebne za judo borbu.

Program za predškolce

Program za predškolce ima treninge 2 puta po 45- 60minuta. Primarni cilj judo programa je razvoj motoričkih sposobnosti, kao što su snaga, koordinacija, ravnoteža, brzina, izdržljivost, fleksibilnost, preciznost, dok je sekundarni cilj vježbanja predškolske djece utjecaj na razvoj kognitivnih, te usmjereno djelovanje na razvoj konativnih osobina.

Pravilan rast i razvoj dječjeg organizma putem usvajanja preduvjeta bitnih za razvoj kvalitete življenja. Cjeloviti razvoj djeteta kroz uvažavanje, prepoznavanje i poticanje individualnih razvojnih sposobnosti i mogućnosti svakog pojedinog djeteta. Podmirenje biopsihosocijalnih motiva za kretanjem kao izrazom zadovoljenja određenih potreba čovjeka kojima se povećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.